Colchicum-Dispert

Profylaxe dnavých záchvatů1,3,5,6

Kolchicin se preferuje před nesteroidními antirevmatiky u pacientů1:
• s peptickým vředem
• gastrointestinálním krvácením a dispepsií
• s antikoagulační léčbou

Po dobu prvních 3 měsíců léčby urikosuriky, se podávají 1-3 tablety (0,5-1,5 mg kolchicinu) denně nebo každý druhý den2,6

Po dobu 3-6 měsíců od zahájení urikostatické léčby se užívá kolchicin v nízkých dávkách 1-2 tablety (0,5-1,5mg kolchicinu) denně3,6

• Nízkodávkovaný kolchicin společně s alopurinolem v počáteční fázi hypourikemické léčby redukuje frekvenci nebo závažnost průběhu akutního záchvatu4,6

• Nízkodávkovaný kolchicin aplikovaný přechodně po dobu 6ti měsíců má při porovnání s nesteroidními antiflogistiky příznivější bezpečnostní profil než NSA7

2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout.
Part 2: Therapy and Antiinflammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis

Literatura:

1) SPC schválené pro ČR
2) Terkeltaub, R.A., Furst, D.E., Bennett, K., Kook, K.A., Crockett, R.S., Davis, M.W.: High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: Twenty-four hour outcome of the first multicenter, randomized, ouble-blind, placebo-controlled, parallel group, dose-comparsion colchicine study. Arthtitis Rheum. 2010; 62:1060–1068.
3) SPC schválené pro SR
4) Rybár I. Prevenece akutních záchvatů dny na začátku urikostatické léčby chronické dnavé artritídy pomocí nízkých dávek kolchicinu. Slovenský lekár, 2012.
5) Pavelka K., Snížení hyperurikémie šetrí renální funkci (58. výroční sjezd šeských a slovenských revmatologů); ZN Kongresový list, 8/2014, str. 78–80.
6) Pavelka K., Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu dnavé artritidy, RÚ, KR 1 LF UK, Praha, str. 82.
7) 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Part 2: Therapy and Antiin ammatory Prophylaxis of Acute Gouty Arthritis.